vitigno.svg Chenin Blanc

Chechà 2019

Chechà 2019

Chenin Blanc Cascina Baricchi
Chenin Blanc Cascina Baricchi
Italia - Piemonte
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chardonnay
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chardonnay
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco

L'Anjou Blanc 2021

L'Anjou Blanc 2021

Chenin Blanc Chateau De Plaisance
Chenin Blanc Chateau De Plaisance
Francia - Loira
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco

Vouvray La Dilettante 2020

Vouvray La Dilettante 2020

Chenin Blanc Domaine Breton
Chenin Blanc Domaine Breton
Francia - Loira
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco

Saumur L'Insolite 2022

Saumur L'Insolite 2022

Chenin Blanc Domaine Des Roches Neuves
Chenin Blanc Domaine Des Roches Neuves
Francia - Loira
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco

Mineral+ 2020

Mineral+ 2020

Chenin Blanc Domaine Frantz Saumon
Chenin Blanc Domaine Frantz Saumon
Francia - Loira
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco

Coteaux du Vendomois Vieilles Vignes 2023

Coteaux du Vendomois Vieilles Vignes 2023

Chenin Blanc Patrice Colin
Chenin Blanc Patrice Colin
Francia - Loira
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco

Coteaux du Vendomois Pierre à Feu 2023

Coteaux du Vendomois Pierre à Feu 2023

Chenin Blanc Patrice Colin
Chenin Blanc Patrice Colin
Francia - Loira
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Chenin Blanc
Vino Bianco Vino Bianco
Vino Bianco Vino Bianco